Plné platne

Platne z polykarbonátu LexanTM sú transparentné a zároveň mimoriadne odolné proti nárazom v rozmedzí teplôt od -40°C do +120°C. Ponúkajú tiež optimálnu bezpečnosť a ochranu. Ako výrobok koncernu General Electric Plastics sú dnes už pojmom pri nerozbitnom zasklievaní. Vyvážená kombinácia fyzikálnych, mechanických a optických vlastností, dlhodobá odolnosť v prostredí s rozdielnymi teplotami a vlhkosťou predurčujú platne LexanTM na zasklievanie rôznych objektov. Zasklievanie polykarbonátom sa v súčasnosti pokladá za najbezpečnejšie na svete.

• Mimoriadna odolnosť proti nárazu
• Vysoká priepustnosť svetla
• Stupeň horľavosti - B (STN 73 0862)
• Nízka špecifická hmotnosť - 1,2 . 103 kg/m3
• Veľmi široký sortiment typov a rozmerov
• Vynikajúca tepelná tvarovateľnosť
• Nenáročná spracovateľnosť a inštalácia
• Maximálna voľnosť tvarov pri dizajne v architektúre


Typické hodnoty
Hmotnosť 1,2.103 kg/m3
Modul pružnosti v ťahu 2300 N/mm2
Tepelná rozťažnosť 7x10-5 m/m.°C
Tepelná vodivosť 0,21 W/m.°C
Odpor >1015 Ohm.m
Inštalácia :

Základné odporúčania pri manipulácii a inštalácii

• pri doprave, manipulácii a montáži treba dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu platní
• platne treba skladovať na ležato, nevystavovať priamo slnku
• montáž vykonávajte v suchom prostredí, zasklenie platňami LexanTM by malo byť poslednou etapou dokončenia stavby
• platne LexanTM sa inštalujú tak, aby bol povrch s ochranou proti ultrafialovému žiareniu umiestnený vždy z vonkajšej strany označenie je na ochrannej fólii
• minimálny sklon v exteriéri (odtok vody) je 5° t.j. 9 cm/ 1 m
• pri určení rozmerov treba zohľadniť toleranciu tepelnej rozťažnosti (c) polybarbonátu približne 3 mm na 1 m dĺžky i šírky
• platne sa upevňujú na okrajoch do zasklievacích drážok alebo profilov do minimálnej hĺbky 20 mm
• utesnenie gumeným profilom alebo gumenou páskou umožňuje pohyb v dôsledku rozťažnosti materiálu
• pri upevnení platne skrutkami treba použiť skrutky s gumenou podložkou a diery predvŕtať s toleranciou pre rozťažnosť