Komôrkové platne

Lexan* Thermoclear*
Komôrkové, tepelnoizolačné stabilné platne (od -40 do +120°C) s UV filtrom, vyrábané z vysokokvalitného termoplastického materiálu - polykarbonátuLexan*, optimálne riešia problémy v stavebníctve, poľnohospodárstve a v iných oblastiach, kde treba oddeliť dve prostredia pri zachovaní priepustnosti svetla a bez potreby priameho výhľadu.

Lexan* Thermoclear* Plus
Lexan* Termoclear* Plus (LT2UV) sú platne s obojstrannou ochrannou vrstvou proti UV žiareniu. Vzhľadom na pohyb slnka sú zasklievania prístreškov a stien v exteriéry niekedy vystavené obojstrannému ožiareniu slnečnými lúčmi. Platne Lexan Termoclear Plus sú chránené z obidvoch strán a zaručujú tak dlhodobú stálofarebnosť, zachovanie mechanickej pevnosti a nárazovej odolnosti. Obojstranná UV ochrana znižuje tiež odpad pri rezaní na trojuholníky a vylučuje obrábanie platne pri montáži nechránenou stranou k slnku. Hrúbka platní je 4.5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 45 a 50 mm.

Štandarné farby :

číry, transparent (112) bronz (515055) opál, biely (WH7A092X)


Vlastnosti :

• Vysoká nárazová odolnosť
• Dobrá priepustnosť svetla
• Stupeň horľavosti - B (EN 13823)
• Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti (U od 3,5 do 0,99)
• Ochrana pred poveternostnými vplyvmi, UV filter
• Nenáročná manipulácia, spracovateľnosť a inštalácia
• Voľnosť tvarov pre dizajnérov v architektúre
• Možnosť ohýbania za studena


Použitie :

• strešné svetlíky výrobných a iných hál
• rekonštrukcia starých "WEMA" svetlíkov
• zasklenie a rekonštrukcia kolmých stien
• skleníky, zimné záhrady, verandy
• vstupné prístrešky, spojovacie chodby, schodištia
• druhé zasklenie k existujúcim skleným plochám
• vnútorné predely miestností
• znížené podhľady, presvetlené podhľady
• výstavnícke objekty, školy, športoviská
• prístrešky, prechody, rôzne prepážky a zábrany
• reklamné tabule a pútačeZáruky :

Všetky polykarbonátové platne Lexan* majú v tomto priemyselnom odvetví jedinečnú limitovanú 10 ročnú záruku proti žltnutiu, strate priepustnosti svetla a zlomeniu.


Inštalácia :

Základné odporúčania

• pri doprave, manipulácii a montáži treba dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu platní
• platne treba skladovať na ležato, nevystavovať priamo slnku
• montáž vykonávajte v suchom prostredí, zasklenie platňami Lexan* by malo byť poslednou etapou dokončenia stavby
• platne Lexan*sa inštalujú tak, aby bol povrch s ochranou proti ultrafialovému žiareniu umiestnený vždy z vonkajšej strany označenie je na ochrannej fólii
• minimálny sklon v exteriéri (odtok vody) je 5° t.j. 9 cm/ 1 m
• pri určení rozmerov treba zohľadniť toleranciu tepelnej rozťažnosti (c) polybarbonátu približne 3 mm na 1 m dĺžky i šírky
• platne sa upevňujú na okrajoch do zasklievacích drážok alebo profilov do minimálnej hĺbky 20 mm
• utesnenie gumeným profilom alebo gumenou páskou umožňuje pohyb v dôsledku rozťažnosti materiálu, pri prudších zmenách teploty môžu platne pri tomto pohybe vydávať „pukavý“ zvuk.
• pri upevnení platne skrutkami treba použiť skrutky s gumenou podložkou a diery predvŕtať s toleranciou pre rozťažnosť
• platne Lexan* Thermoclear*sa ukladajú tak, aby kanáliky boli v smere spádnice. Pred samotnou inštaláciou treba z kanálikov stlačeným vzduchom odstrániť nečistoty a na hornej i dolnej strane platňu uzatvoriť tesniacou páskou. Aj správne použitie montážnych pások nezabráni prípadnému vytváraniu kondenzátu vo vnútri komorových platní. Polykarbonát prepúšťa vodné pary cez steny platne do komôr a opačne. Je to prirodzený fyzikálny jav pri rozdielnej koncentrácii vzdušnej vlhkosti a teploty na strane interiéru a exteriéru. Po ustálení pomerov sa kondenzát zase stratí.