Úvod
Firma Lexan Králik bola založená koncom roku 2016. Predmetom činnosti od jej vzniku je predaj polykarbonátových platní LEXAN na tepelnoizolačné a bezpečnostné zasklievanie.Zamestnanci majú dlhoročnú prax s predajom a montážou Lexanu a jeho príslušenstva. Spolupracujeme so špičkami v oblasti Lexanu v strednej Európe. Snažíme sa ísť s dobou, sledujeme nové trendy a chceme prinášať novinky na náš trh.

Od začiatku roku 2017 sa firma rozšírila o predaj tieniacej techniky v spolupráci s popredným dodávateľom, ktorý pôsobí na celoslovenskom teritóriu.Tešíme sa na spoluprácu.